Здружението за безбедност при работа “28-ми АПРИЛ”, во соработка со ЕСЕ – Хрватска и УГД Штип, како коорганизатор,  ја организираат 13-тата Меѓународна конференција за управување и безбедност која ќе се одржи на 15 и 16.06.2018 година, во хотел Метропол, Охрид.

MS-2018 Покана

M&S-2018_Пријава на учесници

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *