Како дел од својата посета во Македонија и промоција на кампањата на EU-OSHA 2018 – 2019 година, амбасадорот на EU-OSHA  за промоција на Здрави работни места, денот го помина во Државниот инспекторат за труд.

За време на претстојот од страна на присутните членови на ЗИЗ Тутела, беше промовирана овогодинешната кампања,,Управување со опасни супстанци” и на присутните им беше даден по еден примерок од вториот број на Стручното списание за БЗР ,,ТУТЕЛА”

АКТИВНОСТ: НАПО ВО МАКЕДОНИЈА

ДАТА: 31.10.2018 г.

ЦЕЛНА ГРУПА: Вработени во Државниот инспекторат за труд (ДИТ)

ПРИСУТНИ: Директор на Државен инспекторат за труд, вработени во ДИТ

ЗАКЛУЧОК: ФОТОГРАФИИТЕ ГОВОРАТ ПОВЕЌЕ ОД ПИШАНИОТ ЗБОР

Фотографии од настанот: https://photos.app.goo.gl/bn8v3SAbD9wK8HsAA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *