Здружението на инжeнери за заштита Тутела, Скопје и Европското здружение на инженери за безбедност, поаѓајќи од заедничките цели, во одбрана на интересите на струката и на своите членови кои ги застапуваат, на ден 20.01.2021 година, потпишаа Протокол за соработка.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *