Термини за настани во првата половина од 2021 г. (Јануари – Јуни).

28.02.2021 г. (недела) – ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА РОДЕНДЕНОТ НА ЗИЗ ТУТЕЛА
01.03.2021 г. (понеделник) – Пуштање на објава ДОБРИ ПРАКТИКИ ВО ДЕЛОТ НА БЗР за 2020 г.
01.03.2021 г. (понеделник) – Пуштање на објава БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ 2021
28.04.2021 г.(среда) – ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА БЗР
28.04.2021 г. (среда) – Стручно списание за БЗР ТУТЕЛА – број 7
24.05.2021 г. (недела) – TUTELA INTERNATIONAL (стручно списание наменето исклучиво за стручни трудови и истражувачки активности од областа на БЗР) – број 2
10.06.2021 г.(четврток) – Стручна обука наменета само за членовите на ЗИЗ Тутела
26.06.2021 г.(сабота) – Пикник 3, ТУТЕЛА и СЕМЕЈСТВОТО

За секоја активност навремено ќе Ви биде доставена информација, за условите, поволностите (како членови на ЗИЗ Тутела), времето и местото на реализација.

Го задржуваме правото за промена на термините во согласнот со активностите на предавачите или учесниците на настаните, воедно и правото за дополнителни активности во служба на промоција и развој на струката и стручноста.

Од Вашиот интерес и масовност, зависи струката и нејзината промоција во јавноста.

ЗА БЗР СЕ РАБОТИ !!!

Со почит,

ИО на ЗИЗ ТУТЕЛА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *