Испратен е допис до сите чинители кои имаат допирни точки со областите безбедност и здравје при работа и противпожарна заштита.

Самиот допис претставува отворен повик за соработка и воедно информација за целите и идните активности на ЗИЗ Тутела, Скопје.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *