Официјално е објавен  ISO 45001 меѓународниот стандард за безбедност и здравје при работа

Според очекувањата наменет е да ги трансформира практиките на работното место на глобално ниво и е дизајниран да им помогне на организациите од сите големини и индустрии.

Новиот меѓународен стандард, се очекува да ги намали повредите и професионалните заболувања на работните места низ целиот свет.

https://www.iosh.co.uk/News/ISO-45001-launched.aspx

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *