Во организација на Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт, во хотел Alexandar Square, се одржа работна средба со претставниците на стручните лица и експерти во областа на БЗР (безбедност при работа, медицина на трудот, академската јавност).
Средбата се организира во рамките на отпочнатиот процес на ревидирање и унапредување на законската рамка за безбедност и здравје при работа

Ова е трета средба, од низата средби организирани со претставници на работодавачите, како и со синдикалните организации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *