Во првата фаза од повикот за аплицирање, квалификување и избор, на најдобрите правни субјекти во 2018 година, кои реално и стручно, допринеле во сопствениот развој, инвестирајќи / имплеметирајќи добри практики во безбедни и  здрави работни места, апликација поднесоа следните фирми:

 1. ДТУ ВИЗАРД СИСТЕМИ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 2. ЈСП СКОПЈЕ, СКОПЈЕ
 3. ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
 4. СЕМОС ЕДУКАЦИЈА, СКОПЈЕ
 5. СУПОРТ & СОЛУШОНС ЦЕНТАР МК
 6. СУГС ВЛАДО ТАСЕВСКИ, СКОПЈЕ
 7. ЕВН ЕЛЕКТРАНИ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 8. РОЈАЛ ВАСЕ ДООЕЛ
 9. ДЕЛТА МКС ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 10. ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, СКОПЈЕ
 11. КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС КМ, СКОПЈЕ
 12. ЏЕВАХИР ГРУП АД, СКОПЈЕ
 13. МЛЕКАРА АД, БИТОЛА
 14. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 15. ЕЛЕМ – ПОДРУЖНИЦА РЕК БИТОЛА
 16. ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА
 17. МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ, ПРИЛЕП
 18. МАКСТИЛ АД, СКОПЈЕ DITH
 19. АЛКАЛОИД АД, СКОПЈЕ
 20. ВИТАМИНКА АД, ПРИЛЕП
 21. ЏОНСОН МЕТИ, ДООЕЛ
 22. ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Во втората фаза следи формирање на комисија, која стручно и најтранспарентно ќе ги евалуира и избере, најдобрите правни субјекти во 2018 година, кои допринеле во сопствениот развој, инвестирајќи / имплеметирајќи добри практики во безбедни и  здрави работни места,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *