П О К А Н А

Почитувани,

Како Здруженија кои активно работат на промоција на областа БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА, ни претставува голема чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на настанот организиран по повод одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа (БЗР), под мотото ,, БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ – ИДНИНАТА Е ВО МЛАДИТЕ”.

На истиот, покрај низата планирани активности за одбележувањето на Светскиот ден на БЗР, ќе се прогласат и добитниците на награди кои се пријавиле и земале учество во еден од двата повика, и тоа:

  1. Повик за избор на најдобар правен субјект во 2018 година, кој реално и стручно, допринел во сопствениот развој, инвестирајќи / имплементирајќи добри практики за безбедни и здрави работни места, и
  2. Повик за избор на најдобар расказ и песна, чија тема е безбедност и здравје при работа „БЗР од мали нозе, (проект одобрен од МОН под бр.12-3216/4 од 12.04.2019 година)

На настанот се поканети и претставници на сите чинители од областа безбедност и здравје при работа (државни институции, здруженија, фирми, стручни лица).

Настанот ќе се одржи на ден 24.04.2019 година, со почеток во 13:30 часот во х.Арка, Ресторан Пирамида, 7 кат                         (ул. Битпазарска бр.90/9, Скопје)

Во прилог на поканата Ви ја доставуваме и Агендата за настанот.

Со почит,

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА НА ОПШТИНА БИТОЛА, БИТОЛА

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА „28МИ АПРИЛ”, СКОПЈЕ
ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИ ЗА ЗАШТИТА „ТУТЕЛА’’, СКОПЈЕ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *