Почитувани членови на ЗИЗ Тутела!!!

Ве известуваме дека во месец јуни ЗИЗ ТУТЕЛА, само за своите членови ќе организира нова обука.

Датум: 12.06. 2019 година,

Ден: СРЕДА

НОВА ОБУКА! НОВИ МЕТОДИ! НОВ ПРИСТАП!

Дополнителни информации за обуката, како членови на ЗИЗ Тутела, ќе добиете на e mail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *