Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, Скопје,

Ве информираме дека согласно усвоената програма за работа за 2019 година ( https://tutela.org.mk/za-nas/ ), а со цел да имате претстава за термините и да си ги испланрате Вашите активности, во периодот Јули 2019 – Декември 2019 година, во план е реализација на следните активности:

12.09.2019 г. – Стручна обука наменета само за членови на ЗИЗ Тутела

08.10.2019 г. – Стручна обука наменета само за членови на ЗИЗ Тутела (Предавачи од земји на ЕУ)

21 – 26.10.2019 г. – ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА БЗР

22.10.2019 г. – Стручна обука наменета само за членови на ЗИЗ ТУТЕЛА (ДОБРИ ПРАКТИКИ – РАЗМЕНА – ИСКУСТВО – ЕДУКАЦИЈА)

24.10.2019 г. – ПРОМОЦИЈА НА ПРВАТА ЗБИРКА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ “БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ”

25.10.2019 г. – Промоција на четвртиот број на Првото стручно списание за БЗР ТУТЕЛА.

30.10.2019 г. – Промоција на првиот број наTUTELA INTERNATIONAL (стручно списание наменето исклучиво за стручни трудови и истражувачки активности од областа на БЗР)

14.11.2019 г. – Стучна обука за сите заинтересирани чинители од областа БЗР (Предавачи од земји на ЕУ)

Декември 2019 – ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ЗИЗ ТУТЕЛА

За секоја активност навремено ќе Ви биде доставена информација, за условите, поволностите (како членови на ЗИЗ Тутела), времето и местото на реализација.

Го задржуваме правото за промена на термините во согласнот со активностите на предавачите или учесниците на настаните, воедно и правото за дополнителни активности во служба на промоција и развој на струката и стручноста.

Од Вашиот интерес и масовност, зависи струката и нејзината промоција во јавноста.

ЗА БЗР СЕ РАБОТИ !!!

Со почит,

ИО на ЗИЗ ТУТЕЛА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *