Почитувани колеги, членови на Тутела, Скопје

Со цел да го резервирате терминот и Ваше присуство на истиот, Ве информираме дека на 5-та Седницата на Извршниот Одбор на Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје, одржана на ден 29.10.2019 година, се донесе Одлука Второто Годишно редовно Собрание на Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, да се оджи на ден 17.12.2019 г, (вторник).

Дополнително ќе бидат објавени часот и местото на одржување и ќе ви бидат доставени Дневниот ред и материјалите, за Ваше активно учество на Собранието.

Поздрав,

Извршен Одбор на Тутела, Скопје

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *