Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги Заштитари!!!

Излезе шестиот број на Првото стручно спсиание за БЗР ТУТЕЛА.

Како и претходните две години и оваа 2020 година, при крајот на Европската недела за безбедност и здравје при работа, како една од планираните активности е и промоцијата на нов број на Првото стручно списание за БЗР ТУТЕЛА.

Ако минатиот, петти број, поради актуелната ситуација со Sars –CoV-2 вирусот, беше издаден како електронско издание повторно во соработка и поддршка од ФЕС – Канцеларијата во Скопје, шестиот број се враќа и излегува во печатена верзија.

Новина е тоа што од овој број па натаму, Списанието Тутела станува целосно финансиски независно и самоодржувачко, што е доказ дека завршува еден циклус од развој и организациска поставеност на ЗИЗ Тутела.

Шестиот број на Првото стручно списание за БЗР ТУТЕЛА, можете да го превземете овде:

ПРОДОЛЖУВАМЕ!!!

ИО на ЗИЗ ТУТЕЛА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *