Меѓународна организација на трудот – Пандемијата со КОВИД-19 ги ​​наведе владите, работодавачите, работниците и општата светска популација да се соочат со невидени предизвици во врска со вирусот и многуте ефекти што ги имаше врз светот на работата. Светскиот ден за безбедност и здравје при работа ќе се фокусира на стратегиите за зајакнување на националните системи за безбедност и здравје при работа (БЗР), нивна прилагодливост, со цел да се соочат со кризи сега и во иднина, црпејќи ги научените лекции и искуства од светот на работата .

Детали на следниот ЛИНК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *