Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги заштитари,

Како крајна активност во делот на одбележување на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, како и претходните ЧЕТИРИ години, излезе деветтиот број на Првото стручно списани за БЗР ТУТЕЛА.

Електронската верзија од списанието можете да ја превземете овде

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *