Во првата фаза од повикот „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“ за 2023 година, за избор на најдобри литературни творби на тема БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (БЗР), изработени од учениците од Р.С. Македонија, повик, кој по петти пат се одржува и станува традиционален , апликација поднесоа учениците од следните Основни училишта:

– ООУ ,,Св. Климент Охридски” – Битола,
– ОУ ,,Наум Наумовски Борче” – Гази Баба, Скопје,
– ООУ ,,Христијан Тодоровски Карпош” – Карпош, Скопје,
– ООУ “Гоце Делчев” – Центар, Скопје
– ООУ ,,Невена Георгиева Дуња” – Кисела Вода, Скопје
– ООУ ,,Гоце Делчев” – Љубанци, Скопје,
– ООУ,,Св.Кирил и Методиј“” – Иловица, Босилово
– ООУ ,,Кирил и Методиј” – Стојаково, Богданци
– ПУ при ОУ „Св.Кирил и Методиј“, с.Логоварди, Битола,
– ООУ„Св.Климент Охридски“, Македонски Брод,
– ООУ„Браќа Миладиновци“- Аеродром, Скопје,
– ООУ„Даме Груев“-с.Ерџелија, ПУ с.Пеширово, Свети Николе
– ООУ ,,Љубен Лапе” – Скопје,
– ООУ ,,Дане Крапчев” – Гази Баба, Скопје
– ООУ,,Кирил Пејчиновик‘‘ – Кисела Вода, Скопје,
– ООУ„Гоце Делчев“ – Штип,
– ООУ „Гоце Делчев“ Горно Лисиче, Аеродром, Скопје
– ООУ„Кочо Рацин″-Куманово,
–ООУ„Св. Климент Охридски“ с. Драчево, Кисела Вода, Скопје
– ООУ„Славејко Арсов“ Штип,
– ОУ Манчу Матак, Кривогаштани
– ООУ ,,Христијан Тодоровски Карпош” – Скопје,
– OУ,,Xpисто Узунов”, Другово, Кичево,
– ОУ„Св.Кирил и Методиј” – Битола,
– ООУ„Никола Карев“ – Радовиш,
– ООУ“ Гоце Делчев“ , н. Илинден, Скопје,

Како проект ,, БЗР од мали нозе”, е одобрен од страна на Министерството за образование и наука (бр.12-883/4 од 06.04.2023 г.) и Бирото за развој на образованието (мислење бр.09-352/2 од 07.03.2023 г.), како настан, за подигање на јавната свест за градење на култура за безбедност и здравје, од најмала училишна возраст кај учениците.

Заклучно со крајниот рок за поднесување (01.04.2023 година) поднесени се вкупно 202 творби (песни и раскази) во четирите категории.

Во втората фаза, следи комисиско разгледување на пристигнатите творби, тематска селекција и избор на најдобрите, кои ќе бидат објавени на настан кој ќе се организира на ден 28.04.2023 година, по повод одбележувањето на 28 aприл, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа.

Збирката песни ,,БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ 2023″, ќе се промовира во месец Октомври, за време на Европската недела за БЗР.

ПРОДОЛЖУВАМЕ, ЗА БЗР СЕ РАБОТИ !!! ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *