Како крајна активност во делот на одбележување на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, како и претходните ПЕТ години, излезе десеттиот број на Првото стручно списани за БЗР ТУТЕЛА.

Електронската верзија од списанието можете да ја превземете овде

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *