28.04.2018 година во 12:05 часот

4 во 1

1.Промоција на ЗДРУЖЕНИЕ на инженери за заштита Тутела, Скопје,

2.ПРОМОЦИЈА НА web страна на здружението www.tutela.org.mk ,

3.Промоција на СТРУЧНО СПИСАНИЕ ТУТЕЛА, поддржано од Фондација Фридрих Еберт – канцеларија во Скопје,

4.ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА Светскиот ден на безбедност при работа.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *