Согласно Одлуките на извршните тела, а врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка, од страна на Здружението за заштита при работа на општина Битола, Здружението за безбедност при работа 28-ми Април и Здружението на инженери за заштита Тутела, во текот на денешниот ден е поднесено заедничко барање/иницијатива до надлежните институции за утврдување на претставителноста и барање за смена на членот на Националниот совет за БЗР кој ги претставува стручните лица за БР.

2526_001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *