Главниот амбасадор за кампањите ,,Здрави работни места” на Европската агенција за безбедност и здравје при работа, НАПО, го продолжува својот претстој во Македонија..

Поради договорени активности во периодот пред Европската недела на безбедност и здравје при работа, кои од технички причини не бевме во можност да ги реализираме, сите планирани активности ќе се реализираат во текот на наредната недела (29.10. – 03.11.2018 г.).

 

Агендата на настани  АГЕНДА_29.10_03.11.2018_г

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *