АКТИВНОСТ: НАПО ВО МАКЕДОНИЈА

ДАТА: 29.10.2018 г.

ЦЕЛНА ГРУПА: Ученици од средното техничкоучилишта ,,Михајло Пупин”, електро стука

ПРИСУТНИ: Ученици од прва, втора и трета година

ЗАКЛУЧОК: ФОТОГРАФИИТЕ ГОВОРАТ ПОВЕЌЕ ОД ПИШАНИОТ ЗБОР

Фотографии од настанот: https://photos.app.goo.gl/dG5P7kwRqNeTqEgy6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *