Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги заштитари,

Ве известуваме дека се изменети обрасците, објавени на страната на Државниот инспекторат за труд, и тоа:

Државен инспекторат за труд ( http://dit.gov.mk/ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *