На web страната на biznisregulativa.mk се објавени Листи за проверка, преку кои доколку сакате да проверите колку Вашата компанија е усогласена со бизнис регулативата, преку оваа алатка со неколку чекори имате можност на анонимен начин да направите самооценување на Вашата правна усогласеност во областите во кои работите. 

Листите се наоѓаат на следниот линк:

https://www.biznisregulativa.mk/mk-MK/CategoryCheckLists/CekLists

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *