Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги заштитари,

На on-line состанокот на ИО на ЗИЗ Тутела, Скопје, одржан на ден 30.12.2020 година, едногласно одлучи да се одвојат 15% од расположливите средства на сметката на ЗИЗ Тутела, и истите да се уплатат на јавно објавената сметка за донации на Црвениот крст на РС Македонија, наменети за настраданите во зејотресот во Република Хрватска.

https://www.facebook.com/CrvenKrstNaRepublikaSevernaMakedonija/posts/2800885486794192

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *