Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги заштитари,

На 28.04.2021 година, на Светскиот ден за БЗР, како и претходните ТРИ години, излезе седмиот број на Првото стручно списани за БЗР ТУТЕЛА.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *