Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги заштитари,

Како крајна активност во делот на одбележување на Европската недела за безбедност и здравје при работа, како и претходните ЧЕТИРИ години, излезе осмиот број на Првото стручно списани за БЗР ТУТЕЛА.

Како и минатиот број и овој број ќе биде доставен до сите членови на Здружението на адресите кои ни ги имаат доставено.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *