Почитувани колеги, членови на Тутела, Скопје

Со цел да го резервирате терминот за Ваше присуство на истиот, Ве информираме дека на 22-та Седницата на Извршниот Одбор на Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје, одржана на ден 13.11.2021 година, е донесена Одлука, Четвртото Годишно редовно Собрание на Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје, да се оджи на ден 21.12.2021 г, (вторник).

Напоменуваме дека, согласно актуелната состојба со Коронавирусот, дополнително ќе бидат објавени часот и местото/начинот на одржување на Собранието и ќе ви бидат доставени Дневниот ред и материјалите, за Ваше активно учество на Собранието.

БИДЕТЕ ПОЗИТИВНИ, ОСТАНЕТЕ НЕГАТИВНИ!

Со почит,

Извршен Одбор на Тутела, Скопје

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *