На web-страната на МТСП во делот соопштенија и информации од областа:

https://www.mtsp.gov.mk/soopshtenija-informacii.nspx

поставен е линк кон нов видео спот, кој е подготвен со поддршка на МОТ а се однесува на подигнување на свеста за спречување на насилството и вознемирувањето на работните места, и иницијативата за ратификација на соодветната Конвенција од 2019 година (С190).

Во наредниот период ќе бидат објавени и уште неколку вакви видеа.

Со почит,

ИО на ЗИЗ Тутела

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *