Почитувани колеги, членови на Тутела, Скопје

Со цел да го резервирате терминот, и за Ваше присуство на истиот, Ве информираме дека на 11-та Седницата на Извршниот Одбор на Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје, одржана на ден 13.11.2023 година, донесена е Одлука, Шестото Годишно редовно Собрание на Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, да се оджи на ден 14.12.2023 г, (четврток).

Напоменуваме дека, дополнително ќе бидат објавени часот и местото/начинот на одржување на Собранието и ќе ви бидат доставени Дневниот ред и материјалите за Ваше активно учество на Собранието.

Поздрав,

Извршен Одбор на Тутела, Скопје

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *