ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ!!!

Ве информираме дека бројката на присутни членови за обуката на 13. 09. 2018 г. е исполнета.


Ви благодариме за покажаниот интерес за учество на обуките кои ги организира ЗИЗ Тутела.

Во иднина, со цел задоволување на интересот пред се на своите членови, како и на останатите чинители од областа, за присуство на обуките кои ги организира, ЗИЗ Тутела ќе направи напор секоја обука во делот на БЗР да се организра во два термини.

Би напоменале дека првиот термин е максимално исполнет само од членови на ЗИЗ Тутела што и ќе остане како пракса и за во иднина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *