Здружението на инжeнери за заштита Тутела, Скопје и Здружението на инженери за заштита и здравје при работа на Република Српска, поаѓајќи од заедничките задачи, во одбрана на интересите на струката и на своите членови кои ги застапуваат, на ден 15.12.2018 година, во Бања Лука, потпишаа протокол за соработка.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *