Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, Скопје,

Ве информираме дека согласно усвоената програма за работа за 2019 година ( https://tutela.org.mk/za-nas/ ), а со цел да имате претстава за термините и да си ги испланрате Вашите активности, во периодот Март 2019 – Јуни 2019 година, во план е реализација на следните активности:

02.03.2019 г. – ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА РОДЕНДЕНОТ НА ЗИЗ ТУТЕЛА

24.04.2019 г. – ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА БЗР

24.05.2019 г. – Промоција на TUTELA INTERNATIONAL (стручно списание наменето исклучиво за стручни трудови и истражувачки активности од областа на БЗР)

12.06.2019 г. – Стручна обука наменета само за членовите на ЗИЗ Тутела

22.06.2019 г. – Пикник 2, ТУТЕЛА и СЕМЕЈСТВОТО

За секоја активност навремено ќе Ви биде доставена информација, за условите, поволностите (како членови на ЗИЗ Тутела), времето и местото на реализација.

Од Вашиот интерес и масовност, зависи струката и нејзината промоција во јавноста.

ЗА БЗР СЕ РАБОТИ !!!

Со почит,

ИО на ЗИЗ ТУТЕЛА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *