Како и во 2018 г. и во 2019 г., Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, како медиумски партнер на Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA), преку низа на планирани активности ја продолжува афирмацијата на кампањата 2018/2019

Здрави работни места – Управување со опасни супстанци

Оваа година Европската недела за безбедност и здравје при работа е во периодот од 21.10. до 25.10.2019 година.

ЗИЗ ТУТЕЛА ВИ ПОСАКУВА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА НЕДЕЛА !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *