Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, почитувани колеги заштитари,

17.12.2019 г. – х.Континентал, Скопје

ДОБРИ ПРАКТИКИ – РАЗМЕНА – ИСКУСТВО – ЕДУКАЦИЈА

На настанот, присуствуваа 48 членови на ЗИЗ Тутела.

Од поканетите учесници на овогодинешниот повик  за избор на најдобар правен субјект во 2018 година, кој реално и стручно, допринел во сопствениот развој, инвестирајќи / имплементирајќи добри практики за безбедни и здрави работни места и се воедно добитници на една од наградите, поканата за презентација на добрата пракса ја прифатија 7 правни субјекти.

Имајки во предвид дека ваков вид на настан за прв пат се организира во нашата држава, изненади интересот на присутните и дискусиите кои произлегуваа после секоја презентација.

Самиот настан ни даде мотив во иднина почесто да организираме вакви настани на кои членовите на ЗИЗ Тутела, ќе се разменуваат искуства, идеи и добри пракси.

Фотографиите од настанот можете да ги превземете овде:

https://photos.app.goo.gl/gJQ7GQgBdVpXiEcb6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *