Почитувани, Ви го претставуваме Водичот за работодавачи за управување на работното место за време на КОВИД – 19 кој го подготви Бизнис Конфедерација на Македонија со Меѓународната организација на трудот.
Ги охрабруваме сите заинтересирани компании да го преземат документот кој содржи насоки и совети како работодавачите да го заштитат работното место, како да се заштитат од отпуштање на работници, како да ја регулираат работата од дома и безбедноста и здравјето при работа за време на пандемијата КОВИД – 19, а сето тоа согласно важечките национални закони и мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *