Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги заштитари,

На 28.04.2020 година, на Светскиот ден за БЗР, како и претходните две години, излезе петтиот број на Првото стручно списани за БЗР ТУТЕЛА. Поради актуелната ситуација со COVID-19 овој број на Списанието излезе во електронска форма.

Би напоменале дека и со овој број продолжи соработката со Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларијата во Скопје.

Иако промоцијата на Списанието беше на Светскиот ден за БЗР, 28 април, поради промоцијата на кампањата на EU-OSHA, од денес имате можност да го превземете петтото издание на Стручното списание ТУТЕЛА.

Списанието можете да го превземете на следниот линк

ПРОДОЛЖУВАМЕ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *