25.03.2021 година,
Стручна наменска on-line обука ЗАШТИТА НА ГРАДИЛИШТЕ
Организација:
Европско Здружение на инженери за безбедност – ESSE
Здружение на инженери за заштита, ТУТЕЛА, Скопје
Здружение за безбедност при работа 28 Април, Скопје


Модератор на настанот д-р Јосип Таради – ESSE
На вебинарот беа обработени 9 (девет) презентации од 9 (девет) автори од 3 (три) држави (Босна и Херцеговина, Хрватска и РС Македонија)
Учествуваа вкупно 329 учесник од 6 (шест) држави (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, РС Македонија, Словенија и Србија)
Од РС Македонија учество земаа 128 учесника.

Вебинарот го отвори и прв се обрати претседателот на ESSE – д-р Јосип Таради , по што на присутните им се обрати и претседателот на ЗИЗ Тутела – М-р Дејан Ангеловски. По отворањето на настанот следеа презентациите од авторите на трудовите пријавени за настанот.

Материјалите од настанот можете да ги превземете на следниот линк http://www.european-safety-engineer.org/

Целиот тек на настанот, активната вклученост на учесниците, како и реакциите од нивна страна на самиот настан, е потврда дека и овој настан, како и претходните во организација на ЗИЗ Тутела, се вброи во категоријата успешно организирни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *