Во првата фаза од повикот „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“ за 2022 година, за избор на најдобри литературни творби на тема БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (БЗР), изработени од учениците од Р.С. Македонија, повик, кој по четврти пат се одржува и станува традиционален , апликација поднесоа учениците од следните Основни училишта:

– ООУ„Браќа Миладиновци”, Аеродром, Скопје,
– ООУ„Гоце Делчев“, Горно Лисиче, Аеродром, Скопје ,
ООУ „Димитар Македонски“, Аеродром – Скопје,
ООУ „Рајко Жинзифов“, н. Драчево, Кисела Вода, Скопје,
ООУ „Кочо Рацин“, Куманово ,
ООУ„Св. Климент Охридски“, н.Драчево, Кисела Вода, Скопје ,
ПУ при ОУ „Св.Кирил и Методиј“, с.Логоварди, Битола,
ООУ„Св.Климент Охридски“, Македонски Брод,
ООУ „Кирил и Методиј“, Свети Николе,
ООУ„Св. Кирил и Методиј“, Иловица, Босилово,
– ООУ,,Партенија Зографски”, Кисела Вода, Скопје,
ООУ„Славејко Арсов“ , Штип,
ООУ,,Тошо Арсов“, Штип,
ООУ ,,Кире Гаврилоски Јане”, Прилеп,
– ООУ „Климент Охридски“, Прилеп,
ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“, с. Иванковци, Велес,
ООУ„Гоце Делчев“, Штип,
– ОУ„Елпида Караманди“, Битола,
– ООУ „Даме Груев“ с.Ерџелија, Свети Николе,
ООУ „Никола Карев , Радовиш,
ООУ “Гоце Делчев“, н.Илинден, Илинден,
ООУ„ Дане Крапчев “, н.Маџари, Гази Баба, Скопје,
ООУ„Григор Прличев“, Охрид,
ОУ„Св.Кирил и Методиј“, Битола,
ООУ„Наум Наумовски Борче“, н.Маџари, Гази Баба, Скопје.

Како проект ,, БЗР од мали нозе”, е одобрен и од страна на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието (мислење бр.09-207/2 од 03.02.2022 година), како настан, за подигање на јавната свест за градење на култура за безбедност и здравје, од најмала училишна возраст кај учениците.

Заклучно со крајниот рок за поднесување (01.04.2022 година) поднесени се вкупно 196 творби (песни и раскази) во четирите категории.

Во втората фаза, следи комисиско разгледување на пристигнатите творби, тематска селекција и избор на најдобрите, кои ќе бидат објавени на настан кој ќе се организира на ден 28.04.2022 година, по повод одбележувањето на 28 aприл, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа.

Збирката песни ,,БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ 2022″, ќе се промовира во месец Октомври, за време на Европската недела за БЗР.

ПРОДОЛЖУВАМЕ, ЗА БЗР СЕ РАБОТИ !!! ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *