Почитувани колеги, членови на Тутела, Скопје

Со цел да го резервирате терминот за Ваше присуство на истиот, Ве информираме дека на 9-тата Седницата на Извршниот Одбор на Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје, одржана on-line на ден 20.04.2022 година, е донесена Одлука, поради потреба од промена на адресата на седиѓтето на Здружениеот, да се свика редовно Собрание на Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје, и истото да се оджи на ден 05.05.2022 г, (четврток).

Напоменуваме дека,во интерес на времето и местото за свикување и одржување на Собранието, ќе се искористи обуката на 05.05.2022 година, во х.Континентал, Скопје, а материјалите за Собранието ќе Ви бидат доставени на Вашите е маил адреси (Одлука за свикување на Собрание, предлог Дневен ред) со цел Ваше активно учество на Собранието.

БИДЕТЕ ПОЗИТИВНИ, ОСТАНЕТЕ НЕГАТИВНИ!

Со почит,

Извршен Одбор на Тутела, Скопје

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *