Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, колеги заштитари,

14.12.2023 г., х.Континентал, Скопје
ТЕМА:    БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТА – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ

Стручна наменска обука, трета бесплатна во 2023 г., наменета за членовите на ЗИЗ Тутела , во организација на Здружението на инженери за заштита Тутела, Скопје.

Модератор на настанот беше м-р Борче Стојчевски
Свое излагање на обуката во првиот дел, имаше г-дин Дарко Дочински, актуелен focal point на РС Македонија во EU OSHA.
Во вториот дел на обуката со свои презентации на присутните им се обрати м-р Борче Стојчевски

Како и секогаш до сега, ЗИЗ Тутела понуди атрактивна стручна тема, која за прв пат се обработува на ваков начин, а дека тоа е така потврди големиот интерес на учесниците, нивната активна вклученост во текот на целиот настан и реакциите добиени од учесниците на обуката, е потврда дека и оваа обука на ЗИЗ Тутела се вброи во категоријата успешно организирни.

ПРОДОЛЖУВАМЕ!!!

ВО ИНТЕРЕС НА СИТЕ, А ПРЕД СЕ НА БЗР.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *