Конечно, по минување на сите филтри/чинители од системот на БЗР, објавен е во Сл.Весник бр.227/2022, новиот Правилник за БЗР при рачно пренесување на товар.

Би потсетиле дека предлог Правилникот за БЗР при рачно пренесување на товар беше изготвен од една од работните стручни групи на ЗИЗ Тутела, а ПОДНЕСЕН како предлог до МТСП во Октомври 2020 година, на почетокот на кампањата на ЕU OSHA за здрави работни места ,,Олеснете го товарот”.

Новиот Правилник можете да го превземете на следниот линк:

Продолжуваме во интерес на БЗР

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *